fbpx
 • toc

Terma dan Syarat

DITERIMA & DIPERSETUJUI OLEH AHLI-AHLI PELANCONGAN:


1. Hadigo Travel And Tours Sdn Bhd ~  Perjanjian – ­perjanjian termasuk perkara­ – perkara berikut dalam Harga Pakej : ­

 • Semua makan, bersiar­-siar dan barangan lain sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual perjalanan.
 • Pengangkutan di antara lapangan terbang dan penghantaran barang satu bagasi tidak melebihi 20 kilo satu orang.
 • Cukai Lapangan Terbang.

 

2. Berikut adalah dikecualikan daripada Harga Pakej (kecuali dinyatakan sebaliknya) :

 • Rokok, arak, air mineral, pakaian atau barangan lain yang semata-­mata peribadi dan/atau barangan yang tidak dinyatakan di atas jadual perjalanan sebagai pilihan.
 • Pasport dan visa yuran.
 • Lebihan Bagasi.
 • Lawatan Pilihan.
 • Travel insurans.

 

3. Tiada bayaran balik atau pengurangan akan dibuat kepada mana­ – mana ahli pelancong berkenaan makanan, penginapan, “sight­seeing tour” atau apa­ – apa perkhidmatan lain yang dimasukkan ke dalam Harga Pakej tetapi tidak digunakan oleh ahli Tour untuk apa­ – apa sebab sekalipun.


1. Deposit Pelancongan


Deposit minimum sebanyak 50% atau jumlah yang dipersetujui kedua pihak daripada tambang pelancongan setiap orang mesti dibayar sebagai fi penempahan. Bakinya atau bayaran penuh mesti dibuat dalam masa 40 hari sebelum tarikh berlepas bagi pakej pelancongan berkumpulan. Kegagalan untuk mematuhi kehendak ini boleh mengakibatkan pembatalan penempahan dan pelucutan deposit.


2. Caj Pindaan


Apabila pengesahan pelancongan sudah dibuat, tiada perubahan kepada tempahan boleh dibuatkan dalam masa 14 hari sebelum tarikh berlepas. Walaubagaimanapun, apa-apa permintaan daripada mana-mana anggota untuk membuat apa-apa perubahan supaya dapat pulang lebih awal atau kemudian daripada kumpulannya, tertakluk kepada syarat masing-masing syarikat penerbangan. Perubahan seluruh tempahan merupakan tempahan asal.


3. Caj Pembatalan Yang Dibuat Ahli Pelancong


3.1 Pembatalan tempahan perlu mesti secara bertulis untuk mengelakkan salah faham. Jika syarikat menerima notis untuk membatalkan tempahan itu 45 hari atau lebih sebelum tarikh berlepas, fi pentadbiran minimum sebanyak RM30.00 atau 2% daripada tambang pelancongan (mengikut yang mana-mana lebih tinggi) seorang akan dikenakan.

3.2 Jika notis pembatalan diterima 44 hari atau kurang sebelum tarikh berlepas, caj yang berikut akan terpakai :


Pembatalan Diterima                                                                       Caj Pembatalan Bagi Setiap Orang

22 – 44 hari bekerja sebelum tarikh berlepas pelancongan                 Perlucutan deposit

05 – 21 hari bekerja sebelum tarikh berlepas pelancongan                 35% daripada tambang

08 – 14 hari bekerja sebelum tarikh berlepas pelancongan                 50% daripada tambang

03 – 07 hari bekerja sebelum tarikh berlepas pelancongan                 75% daripada tambang

02 hari bekerja atau kurang sebelum tarikh berlepas                           100% daripada tambang pelancongan

3.3 Dasar pembatalan syarikat penerbangan masing-masing bagi promosi tambang istimewa hendaklah terpakai sebagai tambahan kepada caj pembatalan. Catatan : Tiket kapal terbang adalah terhad dan tertakluk kepada Terma dan Syarat Syarikat Penerbangan.

Ia mungkin tidak boleh diendorskan, tidak boleh dikeluarkan semula, tidak boleh diberi bayaran balik dan tidak boleh dipindahkan laluan. Sebarang pemindaan kepada laluan atau pertukaran tarikh perjalanan adalah atas risiko beliau sendiri. Syarikat atau ejen bersekutunya tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerumitan yang timbul dan perbelanjaan tambahan yang tertanggung.


4. Pembatalan Oleh Syarikat


4.1 Syarikat berhak membatalkan pelancongan jika berlaku bencana alam, perang, mogok, rusuhan atau arahan Kerajaan Malaysia yang di luar kawalan syarikat.

4.2 Syarikat hendaklah mengesyorkan pelancongan alternatif, sebaiknya ke destinasi yang sama atau pelancongan lain. Sekiranya penumpang memutuskan untuk tidak menerima pelancongan alternatif itu, semua wang yang telah dibayar akan dipulangkan kepada penumpang selepas ditolak fi pentadbiran yang kena dibayar.

4.3 Jika keadaan memerlukan syarikat membatalkan lawatan disebabkan oleh kekurangan penumpang atau ketidakmampuan untuk memperoleh kemudahan pengangkutan atau penginapan, syarikat akan memulangkan semua wang yang telah dibayar dan juga membayar pampasan seperti yang berikut :

Pembatalan Diterima                                                          Caj Pembatalan Bagi


08 – 14 hari bekerja sebelum tarikh berlepas                 Bayaran balik penuh tambang pelancongan

dan pampasan sebanyak RM50.00

01 – 07 hari bekerja sebelum tarikh berlepas                 Bayaran balik penuh tambang pelancongan

dan pampasan sebanyak RM75.00

Pada hari berlepas tambang pelancongan dan              Bayaran balik penuh

pampasan sebanyak RM100.00 seorang


5. Dokumen Perjalanan


5.1 Tanggungjawab Anggota Pelancongan

Anggota pelancongan mestilah mempunyai :

(a) Passport antarabangsa atau dokumen perjalanan diiktiraf yang lain yang sepatutnya sah bagi tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh kepulangan ke negara asal ;

(b) Visa yang perlu dan perakuan vaksinasi dan kesihatan yang dikehendaki oleh pelbagai pihak berkuasa negara yang hendak dilawati.

5.2 Tanggungjawab Syarikat

Syarikat mengaku janji untuk :

(a) Menasihati anggota pelancongan mengenai dokumen yang diperlukan

(b) Mana-mana mungkin, syarikat akan membantu penumpang untuk memperoleh visa yang sesuai.

Walaubagaimanapun, syarikat tidak dapat menjamin kelulusan mana-mana permohonan visa.

5.3 Fi dan Caj Yang Relevan

Caj Perkhidmatan dan fi visa hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh anggota pelancongan.

5.4 Penolakan Visa atau Dokumen Perjalanan

Jika atas apa-apa sebab, permohonan visa atau permit keluar yang perlu ditolak, tambang pelancongan selepas ditolak fi pentadbiran akan dibayar balik.

5.5 Penolakan Kemasukan

Syarikat tidak boleh dipertanggungjawabkan atau menanggung liabiliti bagi apa-apa perbelanjaan, bayaran ganti atau bayaran balik tambang pelancongan jika mana-mana anggota pelancongan tidak dibenarkan masuk atau dideportasikan oleh pihak berkuasa imigresen kerana memiliki barang yang menyalahi undang-undang atau memegang dokumen perjalanan yang tidak wajar atau sebab-sebab lain atau yang kelakuan dan aktivitinya dianggap oleh kerajaan asing itu boleh mendatangkan keburukan.


6. Maklumat Lawatan dan Harga


Harga yang ditunjukkan ialah harga semasa pada masa penerbitan. Maklumat lawatan dan senarai harga merupakan sebahagian daripada brosur. Harga tertakluk kepada pertukaran yang disebabkan oleh kenaikan tambang kapal terbang, kos pengangkutan lain, kadar hotel, kadar pertukaran mata wang asing, cukai kerajaan dan sebagainya. Oleh itu, syarikat berhak menaikkan harga dengan syarat, ia memberitahu pelanggan dengan sewajarnya sebelum pengesahan pelancongan dibuat.

Syarikat  bahawa perkara-perkara yang berikut dimasukkan ke dalam tambang pelancongan :

(a) Tiket kapal terbang pergi balik, tidak termasuk cukai lapangan terbang dan apa-apa cukai yang terpakai.

(b) Penginapan hotel, berdasarkan :

(i) Dasar berkongsi (dua orang sebilik)

(ii) tambahan seorang (orang yang menginap bersendirian – orang itu hendaklah membayar tambahan seorang) dan

(iii) berkongsi tiga (tiga orang melancong bersama)

Bagi kumpulan yang terdiri daripada 3 orang, tempat penginapan adalah berdasarkan tiga orang berkongsi satu bilik di mana-mana berkenaan.

Tambang pelancongan kanak-kanak sebagaimana yang diiklankan adalah berdasarkan kanak-kanak yang berumur 3 tahun tetapi tidak melebihi 12 tahun, yang berkongsi bilik kembar dengan dua orang dewasa.

(c) Semua makanan, lawatan bersiar-siar dan perkara lain sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual perjalanan

(d) Semua lawatan bersiar-siar dan pemindahan adalah berdasarkan tempat duduk dalam bas.

Perkara-perkara yang tidak termasuk dalam tambang pelancongan adalah :

(a) dobi

(b) makanan dan minuman yang tidak terdapat dalam menu lazim

(c) rombongan pilihan

(d) upah mengangkat barang di lapangan terbang dan hotel; dan

(e) semua perkara persendirian


7. Bayaran Balik Perkhidmatan Tidak Digunakan


Tiada bayaran balik atau pengurangan harga akan dibuat kepada mana-mana anggota berkenaan dengan tambang kapal terbang, penginapan, makanan, lawatan bersiar-siar, pengangkutan atau mana-mana perkhidmatan lain yang termasuk dalam tambang tetapi tidak digunakan oleh anggota pelancongan atas sebab peribadi.


8. Bagasi


Syarikat penerbangan ada memperuntukkan elaun bagasi percuma dan kuantum dan syaratnya mungkin berbeza antara satu syarikat kapal terbang dengan yang lain atau antara satu pihak berkuasa lapangan dengan yang lain. Peraturan ini turut terpakai bagi bagasi yang dibawa sendiri di atas kapal terbang. Ejen pelancongan akan menasihati penumpang tentang syarat-syarat itu. Penumpang dikehendaki membeli perlindungan insurans yang mencukupi.


9. Kemungkinan Pertukaran


Jadual syarikat penerbangan atau keadaan tempatan mungkin memerlukan lawatan bersiar-siar, hotel dan laluan diubah. Jika ini berlaku, syarikat hendaklah membuat perkiraan alternatif bergantung kepada keadaan tempatan.


10. Hak Untuk Menolak Penempahan


Syarikat berhak untuk membatalkan atau menarik balik apa-apa jadual perjalanan, atau tempahan yang telah dibuat untuk pelanggan atau untuk enggan menerima atau mengekalkan seseorang menjadi anggota pelancongan sekiranya dia didapati membahayakan kesihatan atau keselamatan, atau mengurangkan keselesaan atau keseronokan anggota yang lain dalam pelancongan itu.

Syarikat juga berhak membatalkan tempahan jika atas apa-apa sebab, mana-mana pembawa, hotel atau kontraktor lain enggan untuk membenarkan mana-mana peserta menyertai pelancongan itu. Dalam mana-mana keadaan sedemikian tanggungjawab adalah semata-mata untuk memulangkan semula kepada anggota pelancongan itu wang yang telah dibayar setelah ditolak amaun perkhidmatan yang telah digunakan dan fi perkhidmatan dan fi pembatalan.


11. Insurans Perjalanan


Semua anggota pelancongan digalakkan membeli insurans / takaful perjalanan untuk melindungi diri mereka daripada sakit, kehilangan wang, pembatalan, kelewatan penerbangan atau kehilangan bagasi.


12. Lain-lain syarat dan terma yang diguna pakai


 12.1. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk perubahan yang dibuat oleh syarikat penerbangan berikutan hal yang tidak dapat dijangka seperti bencana alam,masalah politik, rusuhan, cuaca buruk, dan lain-lain. Sekiranya hal dinyatakan berlaku, pemulangan akan diberi mengikut sebut harga oleh syarikat penerbangan.
 

Walaubagaimana pun kos-kos terlibat tertakluk pada keadaan. Sekiranya perubahan disebabkan jadual syarikat penerbangan, atau pihak tempatan dimana memerlukan perubahan pada jadual asal, syarikat akan mengatur baru jadual perjalanan mengikut kesesuaian pihak tempatan.
 

12.2. Tempahan tempat duduk dan kekosongan berdasarkan bayaran yang dibuat.
 

12.3. Sekiranya tempat duduk tidak dapat dipenuhi, syarikat berhak untuk membatalkan perjalanan. Pulangan akan dibuat dan tertakluk pada syarikat.
 

12.4. Syarikat tidak dapat memastikan sebarang promosi dan pengiklanan yang dikeluarkan oleh mana-mana ejen pada laman web persendirian mereka seperti Facebook dan lain-lain,dan syarikat tidak akan bertanggungjawab akan menentukan kesahihan ejen tersebut.
 

12.5. Syarikat berhak untuk menolak sebarang informasi yang dinyatakan ejen tanpa sebarang sebab.
 

12.6. Syarikat berhak untuk mengeluarkan sebarang promosi yang dibuat berdasarkan perjalanan yang telah terjadi, untuk kegunaan komersial syarikat.
 

12.7. (HADIGO TRAVEL AND TOURS SDN BHD) bukan subsidiari kepada syarikat, syarikat penerbangan, operator mahupun menyediakan pengangkutan, oleh itu bebas dari sebarang tuduhan dari mana-mana pihak pembekal, sekiranya ada.
 

12.8. Tiada pemulangan atau pengurangan akan dibuat sekiranya pernerbangan,penginapan,makanan,perjalanan siar-siar, pengangkutan dan lain-lain servis yang dinyatakan dalam pakej tetapi tidak digunakan oleh penumpang atas sebab-sebab tersendiri.
 

12.9. Peruntukan untuk bagasi dibenarkan dan percuma yang disediakan oleh syarikat penerbangan serta kuantum dan keadaan berkemungkinan berbeza antara setiap syarikat penerbangan dengan sesuatu lapangan dengan lapangan yang lain. Ejen pelancongan akan memberitahu penumpang mengenai hal sebegini.
 

12.10. Syarikat berhak untuk membatalkan atau mengeluarkan perihal dalam aturcara, atau tempahan yang dibuat oleh pelanggan atau menolak dari menerima,atau mengekalkan penumpang dari menjadi sebahagian dari kumpulan sekiranya dia mengakibatkan bahaya dan ketidakselamatan, atau mendatangkan ketidakselesaan dalam kumpulan. Syarikat berhak untuk membatalkan tempahan sekiranya syarikat penerbangan,penginapan, atau lain-lain kontraktor yang tidak membenarkan mana-mana penumpang tertentu untuk menyertai kumpulan. Sekiranya keadaan sebegitu berlaku, syarikat akan memulangkan wang yang telah diberi kepada ahli tersebut setelah ditolak dengan jumlah perkhidmatan yang telah digunakan dan caj pengurusan.
 

12.11. Syarikat dan ejen yang terlibat, bertanggungjawab dalam perkhidmatan berkenaan pengangkutan,penginapan, hiburan dan makanan seperti dinyatakan dalam risalah. Syarikat akan dikehendaki ganti rugi seperti yang telah ditetapkan Pesuruhjaya Pelancongan dalam perihal dimana selepas penyiasatan, Pesuruhjaya bersetuju bahawa perkhidmatan yang disediakan tidak dinyatakan dalam risalah dan perjanjian.
 

12.12. Semua ahli berkumpulan digalakkan untuk membeli insuran pelancongan untuk memastikan keselamatan mereka,kehilangan wang, pembatalan, penangguhan penerbangan, dan kehilangan bagasi.
 

12.13. Syarikat berhak untuk mengubah semua terma dan syarat tanpa pemberitahuan awal.
Semua Terma dan Syarat di atas disediakan oleh(HADIGO TRAVEL & TOURS SDN BHD) tanpa prejudis dan berat sebelah pada mana-mana pihak dan sebagainya.

 * Nota : Semua maklumat yang terkandung di sini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu


PRIVACY POLICY AND PERSONAL DATA NOTICE


HADIGO Travel And Tours Sdn Bhd (“HADIGO”) recognizes the importance of protecting your personal information and is committed to the compliance of the Malaysian Personal Data Protection Act 2010 (“Act”). This Privacy Policy and Personal Data Notice explains how we collect and handle your personal information in accordance with the Act.

 1. Personal information

 

1.1 Type of personal information

Personal information means any information which relates to you and which was collected or provided to HADIGO for the purposes stated in Section 2 below.

The personal data includes but is not limited to the following information:

 1. name, job title and company name;
 2. age, gender, date of birth, national registration identity card number, passport number;
 3. race, ethnic origin, nationality;
 4. contact information including address, email address, social media address and phone number;
 5. marital status, details of spouse or children or immediate family, education, occupation, income range, employer name and contact details;
 6. income range and financial and banking account details;
 7. photographs; and
 8. such other relevant information from time to time requested by HADIGO to enable us to provide you with our services and products, or to enter into business/contractual transactions (including employment, where relevant) with you.

 

1.2 Source of personal information

 1. Customer or potential customer: HADIGO collects your personal information directly from you or indirectly via completed enquiry, application and/or registration forms via various means, including online and physical hardcopies at public venues or in any of our premises.  Your personal information may also be collected from cookies through the use of our website or at any of our marketing events.
 2. Vendor, supplier, tenant or service provider: HADIGO collects your personal information directly from you or indirectly when you send us completed enquiry and/or credit application forms via various means, including online and physical hardcopies.  Your personal information may also be collected from cookies through the use of our website or at any of our marketing events.
 • Employee: HADIGO collects your personal information directly from you or indirectly via completed enquiry and/or job application forms via various means, including online and physical hardcopies. Your personal information may also be collected via background checks customarily conducted in respect of employees.

 

We may also verify or source personal information about you from third party sources (both public and private) such as credit reporting agencies, Companies Commission Malaysia and the Insolvency Department of Malaysia.

 

1.3 Obligatory personal information

All information requested for in the relevant forms is obligatory to be provided by you unless stated otherwise.

Should you fail to provide the obligatory information, we would be unable to process your request and/or provide you with the relevant services or enter into business/contractual transactions (including employment) with you, as the case may be.

(2) Personal data collected for the following purposes:-

 1. To give effect to your requested provision of services or enter into business/contractual transactions (including employment) with you;
 2. To effect bookings with airlines, and for purposes of making ground arrangements (including accommodation, transfers and tours), to effect purchase of insurances and applications for visas, and for operational requirements (including name tags, luggage tags, etc) and all other purposes directly or indirectly relating to travel arrangements;
 • To keep you well informed of new services and/or events offered by us through various communication channels, including by way of email or normal post, or postings on social media channels and on our flyers, brochures, buntings and/or other marketing or promotional material);
 1. To facilitate your participation in any contests or in any of our promotional and marketing events, including;
 2. To process any payments related to your requested services/transactions;
 3. To operate our premises in a manner which is physically safe, secure and befitting of health and safety requirements;
 • For internal investigations, external credit checks, audit or security purposes;
 • To  conduct  internal  marketing  analysis  and  analysis  of  customer  patterns  and choices and other research and insight purposes;
 1. To  comply with  HADIGO’s legal  and  regulatory  obligations in the conduct  of  its business;
 2. To  contact  you  regarding  our services,  upcoming  events,  promotions, advertising, marketing and commercial materials which we may feel to be of interest to you;
 3. To ensure that the content from our website is presented in the most effective manner for you and your computer and/or device;
 • For HADIGO’s internal records management, customer relations events and activities, and customer loyalty reward program;
 • To process your credit account application & to assess your credit worthiness,
 • To enforce our legal rights and/or obtaining legal advice wherever necessary;
 1. To adhere to our human resource policies in respect of employees of HADIGO;
 • For any ancillary purposes directly related to the above.

 

(collectively “the Purposes”)

The personal data collected will be retained by us for the duration required / permitted under Malaysian law, which may extend to periods after termination of your contractual relationship with us. In accordance with the Act, it shall be the duty of HADIGO to take all reasonable steps to ensure that all personal data is destroyed or permanently deleted if it is no longer required for the Purposes stated herein.

 

(3) Disclosure of personal information

3.1 Entities within HADIGO

Your personal information provided to us is processed by entities (in or outside of Malaysia) within HADIGO (including related companies, subsidiaries, holding companies, associated companies and outsourcing partners).

HADIGO will maintain the security of your personal data as follows:-

 1. access to your personal information is restricted to relevant staff on a need-to-know basis;
 2. maintain adequate security control systems to safeguard the confidentiality and security of your personal data;
 • take reasonable steps to ensure that the personal data is accurate, complete, not misleading and kept up-to-date by having regard to the Purposes herein, including any directly related purposes, for which the personal data is collected and processed;
 1. Where we appoint third party service providers, agents or contractors to provide services to us, we ensure that these third parties observe similar security measures as adopted by us.

 

HADIGO may disclose your personal data to:-

 • Our directors and officers for purposes relating to your use of our services or pertaining to our business/contractual relationship;
 • Regulatory bodies such as the Companies Commission of Malaysia and other relevant authorities which have oversight over our activities;
 • Our auditors, lawyers, consultants and other advisors;
 • Any party to whom HADIGO’s rights are legally assigned/novated and/or transferred;
 • Third party service providers, agents or contractors that the HADIGO engages for the Purposes set out in Section 2;
 • Any other party to whom such disclosure is required by law or regulatory requirement; and
 • Any other persons under a duty of confidentiality to HADIGO,

 

Notwithstanding that any such persons may be outside Malaysia, for any of the above Purposes or any other purpose for which your personal data was to be disclosed at the time of its collection or any other purpose directly related to any of the above Purposes.

(4) Websites

4.1 Links to other sites

We are not responsible for the content on the linked sites or any use of the site that was provided for your convenience and information.  However, these sites may have their own privacy statement in place, which we recommend you to review if you were to visit any such linked websites.

 

4.2 Location enabled products or applications

Location enabled features are opt-in and you have control over your participation and can turn these services off at any time or uninstall them.

 

4.3 Cookies

A cookie may be used in the processing of your information. A cookie is a text file placed into the memory of your computer and/or device by our computers. A copy of this text file is sent by your computer and/or device whenever it communicates with our server. We use cookies to identify you. We may also collect the following information during your visit to our website and/or the fully qualified domain name from which you accessed our site, or alternatively, your IP address:

 1. the date and time you accessed each page on our web site;
 2. the URL of any webpage from which you accessed our site (the referrer); and
 • the web browser that you are using and the pages you accessed.

Some web pages may require you to provide a limited amount of personal information in order to enjoy certain services on our websites (system login credentials, email address and contact, etc). These personal information will only be used for its intended purposes only, i.e. to respond to your message or deliver the requested services.

 

(5) Right to access and correct personal information

In accordance with the provisions of the Act, you may:

 1. check whether HADIGO holds data about you and of access to such data;
 2. request HADIGO to correct any data relating to you which is inaccurate, incomplete, misleading or not updated;
 • request clarification on HADIGO’s policies and practices in relation to any personal data held by HADIGO,except where compliance with a request to such access or correction is refused under the Act.

In accordance with the Act, HADIGO has the right to charge a fee for the processing of any data access request.

You may request for access to or correction of data or for information regarding policies and practices and kinds of data held, by mail to the address stated in Section 6 below.

(6) Amendments and Contact details

HADIGO reserves the right to amend this Privacy Policy and Personal Data Notice at any time and will place notice of such amendments on its website at www.Hadigotravel.com.my or notify you via email or any other suitable mode of communication.

Complaints or enquiries relating to any matter concerning your personal data can be made to the following personnel:-

Mohd Abd Hadi

HADIGO Travel And Tours Sdn. Bhd.
S-063A Block C, 2nd floor Seasons Square, Jalan PJU 10/3, Damansara Damai, Sungai Buloh, 47830, Selangor.

(7) Miscellaneous 

 1. Where you are a partnership or other unincorporated body of persons, the giving of this Privacy Policy and Personal Data Notice addressed to the partnership or other unincorporated body of persons shall be deemed as a notice given to all your partners or office-bearers (as the case may be) whose data are collected and/or process by HADIGO for the Purposes stated herein. In this regard, you warrant that you have obtained the consent of all such individuals to the provision of their data to HADIGO for the foregoing Purposes and for disclosure to such parties as stipulated above and you undertake to extend a copy of this Privacy Policy and Personal Data Notice to all such individuals, which expression shall include all your existing and new partners or office-bearers (as the case may be) from time to time.
 2. This Privacy Policy and Personal Data Notice shall also apply (as the context shall require) in relation to the usage, processing and disclosure of the data of any other individual who is not a customer, potential customer, vendor, supplier, tenant or service provider as set out in Section 1.2 but whose data is required to be collected by HADIGO by reason of, or incidental to the provision of the services requested to be provided to you. In this regard, you confirm and warrant that you have obtained the consent of such individuals to the provision of such data to HADIGO for the foregoing Purposes and for disclosure to such parties as stipulated above.
 • Nothing in this Privacy Policy and Personal Data Notice shall limit your rights under the Act.

 

 1. Your continued usage of the services and/or facilities of HADIGO and/or continuous business/contractual relationship with HADIGO shall be deemed consent for HADIGO to collect, process and store the data in accordance with the above. Failure to consent to the above may result in HADIGO being unable to provide the services and/or facilities to you or to continue with the business/contractual relationship with you.